Rebeli – bojovníci proti autoritám. Ktorých z nich poznáte?

by spravca

Podľa voľnej definície slova rebel by sme mohli pokladať za rebelov tých, ktorí otvorene odmietali kontrolu alebo sa zapojili do bojov proti vláde či rôznym autoritám a vynúteným tradíciám.

Dnes sa zameriame na niektorých z najznámejších rebelov-bojovníkov vo svetovej histórii, ktorí pomáhali svojimi bojmi utvárať dnešnú kultúru.

  1. Spartakus (111 p.n.l.-71 p.n.l.)

Spartakus bol známy gladiátor z Trácie, ktorému sa podarilo ujsť z otroctva a stať sa jedným z najväčších vodcov otrokov proti Rimanom. So svojim spolubojovníkom Gaulusom Crixusom viedol armádu až 30 000 otrokov proti Rímskemu vojsku. Hoci nie je potvrdené, že by chcel zrušiť otroctvo v Rímskej republike, jeho rebélia voči otroctvu i republike bola skutočná.

  1. Fidel Castro (1926-2016)

Fidel Castro bol kubánsky politik a komunistický revolucionár. Bol prezidentom Kuby až do roku 2008, pričom k vláde sa dostal tak, že v roku 1959 podnietil zvrhnutie vtedajšieho prezidenta Fulgecia Batistu. Počas studenej vojny vyjadril Castro svoj rebelský odpor voči Amerike tým, že uzatvoril spojenectvo s Ruskom a z Kuby ako „zábavnej oblasti“ pre Američanov urobil socialistický štát s prísnou diktatúrou.

  1. Abraham Lincoln (1809-1865)

Americký právnik, ktorý pôsobil ako 16. prezident Spojených štátov amerických bol práve Abraham Lincoln. Počas občianskej vojny, jednej z najkrvavejších vojen v histórii krajiny, viedol USA v boji za záchranu Únie, a teda spojenectva štátov. Ďalším, ale na počiatku navonok skrytým dôvodom prečo chcel vyhrať tento boj, bolo zrušenie černošského otroctva na juhu krajiny, čo vtedy bolo pre ľudí bielej rasy netypické.

  1. Nelson Mandela (1918-2013)

Nelson Mandela bol juhoafrický politický vodca a filantrop. Od roku 1994 pôsobil ako prvý černošský prezident Juhoafrickej republiky. Ako prezident sa sústredil najmä na prelomenie rasovej segregácie a riešenie konfliktov a to hlavne cestou zmierenia.

Ale Mandela bol skutočný bojovník a rebel už od školských čias. Kvôli zapojeniu sa do študentského štrajku bol dokonca vylúčený zo školy a potom ušiel z domu, aby sa vyhol dohodnutému manželstvu. Veľa ľudí ho dnes považuje za pacifistu, ktorí vyšiel z väzenia v roku 1990, ale skutočnosťou zostáva, že do väzenia sa dostal práve kvôli ozbrojenému povstaniu proti apartheidu.

Slovenskí rebeli-bojovníci

Aj náš národ má v histórii slušnú zbierku rebelov, ktorí otvorene bojovali za lepšiu budúcnosť našej krajiny.

  1. Juraj Jánošík (1688 – 1713)

Juraj Jánošík bol rodákom z Terchovej. Bol to rebel, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Okrem toho, že bol zbojníckym kapitánom a vodcom Jánošíkovej družiny ešte aj statočne slúžil v povstaleckom vojsku Františka II. Rákociho. Napriek tomu, že počas zbíjania, nikoho nezabil ani nezranil, bol odsúdený na smrť. Jeho poprava bola vykonaná zavesením za rebro na hák 18. marca 1713.

  1. Ján Jesenius (1566 – 1621)

Okrem toho, že je Ján Jesénius známy ako lekár, politik, filozof a vykonávateľ prvej verejnej pitvy ľudského tela, bol aj účastníkom protihabsburgského povstania. Za to bol zatknutý a následne popravený na pražskom Staromestskom námestí sťatím mečom známym pražským katom Jánom Mydlářom. Jeho hlava bola s vyrezaným jazykom na výstrahu zavesená na Staromestkej veži, odkiaľ bola o desaťročie prevezená do Týnskeho chrámu. Ostatné pozostatky sa dodnes nenašli.

  1. Ján Golian (1906 – 1945)

Spolu s Rudolfom Viestom bol Ján Golian najvýznamnejšou postavou a organizátorom Slovenského národného povstania. Pôvodne bol dôstojníkom československej armády a brigádny generál. Bol neúnavným organizátorom slovenského odboja až do doby kým ho Nemci spolu s Viestom zajali, odvliekli do Nemecka a popravili.

Pri utváraní histórie vznikalo veľké množstvo rebélie, ktoré často prebiehali zdvihnutím zbraní voči panstvu či inej autorite. Bez takýchto bojovníkov-rebelov by však dnešný svet ani zďaleka nevyzeral tak ako vyzerá, a preto je dobré si ich skutky pravidelne pripomínať.

You may also like