Nebezpeční novodobí „mesiáši“

by spravca

Vo chvíľach kedy trpíme mi alebo naši najbližší sa často obraciame k Bohu. Na svete existujú stovky náboženstiev. Nie všetky hlásajú mier a lásku. Nebezpečné sekty vedia do svojich chápadiel nalákať bezbranných ľudí, šíriť klamstvá a v niektorých prípadoch dokonca zabíjať. Pozrime sa spoločne na tri sekty, ktoré zničili život mnohých ľudí.

Raeliánske hnutie

Klonovanie je zaujímavou témou, ktorá už desiatky rokov rezonuje vedeckým svetom. Práve klonovanie a vieru v nekonečnosť vesmíru vo svoj prospech zneužívajú vodcovia sekty Raeliánov. Sekta vznikla v osemdesiatych rokoch vo Francúzsku a dnes má po celom svete okolo 60 tisíc prívržencov. Fanatickí členovia tohto hnutia veria v príchod Elohima, ktorý by mal prísť na zem z vesmíru. Hľadajú preto vhodné neutrálne územie, na ktorom by mohli postaviť bránu umožňujúcu jeho príchod. Práve Elohimovia boli podľa stúpencov Raeliánov pôvodní obyvatelia našej planéty. Ľudia vznikli ich naklonovaním. Vodcom sekty je jej zakladateľ Rael (vlastným menom Claude Vorilhon) . Rael založil hnutie na základe stretnutia s mimozemšťanom, ktorý mu v priebehu niekoľkých dní povedal pravdu a poveril ho jej šírením. Snahou hnutia je získanie financií na postavenie ambasády umožňujúcej stretávanie mimozemských civilizácií s pozemšťanmi. Možno sa ich pohnútky zdajú nevinné, ale pôsobenie každej podobnej sekty môže viesť k nešťastiu obrovských rozmerov.

Nebeská brána

Oproti sekte Nebeská brána je hnutie Raeliánov detskou škôlkou. Pôsobenie tejto sekty skončilo hromadnou samovraždou. Nebeská brána bola založená v roku 1975 americkým maršalom Herffom Applewhitom a zdravotnou sestrou Bonnie Lu Trousdale Nettlesovou. Podobne ako prvé spomínané hnutie, Nebeská brána tiež hlásala vieru v mimozemšťanov a návrat vyvolených pozemských bytostí do vesmíru. Táto sekta bola nebezpečná z dôvodu, že stála na základoch biblie. K pasážam z biblie jej zakladatelia pridali trochu astrológie a viery v UFO. Herff i Bonnie verili v svoj mimozemský pôvod a boli natoľko zanietení, že sa často zjavovali v televízii po celej Amerike. Stúpenci sekty boli rovnako ostrihaní, oblečení a muži podstupovali dobrovoľnú vazektómiu. Po smrti Bonnie sa rozhodol Herff k zavŕšeniu posledného kroku svojej viery desivým spôsobom. Spolu so svojimi 39 najvernejšími prívržencami spáchali v jeho vile v roku 1997 hromadnú samovraždu. Veriaci sa otrávili liekmi, ktoré zapili alkoholom a navyše si dali na hlavy igelitové  vrecia. Verili, že sa týmto spôsobom evakuujú zo zeme k nebeskej bráne.

Hnutie pre obnovu desiatich Božích prikázaní

Presuňme sa z Európy a Ameriky na Africký kontinent. V Afrike žije množstvo kmeňov, ktoré veria v nadprirodzenosť a duchov. Preto sa zo začiatku zdalo, že hnutie pre obnovu desiatich Božích prikázaní je nevinnou sektou, ktorá je akousi odnožou rímskokatolíckej cirkvi. Hnutie vzniklo v osemdesiatych rokoch v africkej Ugande. Jej základ tvorilo päť členov kladúcich dôraz na dodržiavanie Božích prikázaní zo Starého zákona. Veľa pôvodných členov tejto sekty bolo tak silno veriacich, že sa zriekli hovoreného slova. Verili totiž, že reč spôsobuje falošné svedectvo. Stúpenci hnutia budú vraj vyvolení, ktorí prežijú koniec sveta – apokalypsu. Tento súdny deň bol očakávaný na začiatku roka 2000. Keďže sa žiadny koniec nekonal, veriacich ubúdalo. Hlavní predstavitelia sa preto rozhodli pre radikálny krok. O tri mesiace neskôr, 17. marca 2000, odpálili v ich chráme nálože. V plameňoch zomrelo 530 ľudí vrátane vodcov. Niektorí fanatickí prívrženci sekty páchali samovraždy po celej krajine. Konečná smutná bilancia novodobých mesiášov bola 778 mŕtvych….

 

 

You may also like